Mimari, İnşaat, Makine Tesisatı, Elektrik tesisatı projelerine uygunluk, her imalat aşamasında kontrol edilir. İnşaatın arsaya doğru aplike edilmesi, kalıp ve demir işçiliklerinin projeye uygunluğu, betonun döküm aşamasının takibi, beton dökümü sonrası, beton sulama, kalıp sökme işleri, taşıyıcı ve bölme duvarı elemanları projesine göre uygulanması sağlanır.

Mimari projeler, tasarım ve betonarme projeye uygunluk bakımından imar yasası, 4708 sayılı yapı denetimi yasası, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI usul ve esaslarına göre, proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir.

Jeoloji ve jeofizik mühendislerince yapılan zemin etüdleri, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına dair Esaslara Genelgesine uygunluk açısından kontrol edilir. Rapordaki sınır değerleri temel ve dinamik hesapta dikkate alınır.

Betonarme proje ve statik hesaplarınızda yer alan kalıp planları ve taşıyıcı sistem detayları 1998 Yılı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğine, standartlara, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI usul ve esaslarına göre proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir. 

 İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak. "işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır" diyebiliriz.

Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer, doğalgaz, tesisat projeleri teknik şartnamelere, standartlara, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI usul ve esaslarına göre yapı denetçisi elektrik ve makine mühendislerimizce kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda proje müellifi ile bağlantı kurularak düzeltme yapılması önerilir.

Projeler incelendikten ve eksikler giderildikten sonra, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'na yapıya ilişkin bilgi formu gönderilir ve onaylandıktan sonra bağlı olduğunuz Belediye veya İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'ne ruhsat alımı için başvuru yapılır.