Kurumsal

Anasayfa :: Kurumsal

Tunkar Yapı Denetim Limited Şirketi 2014 yılında Adana’da kurulmuştur. Bu günkü adıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından almış olduğu izin belgesiyle ADANA’ da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uzun yıllardan beri her yıkıcı depremden sonra kamu oyunu meşgul eden güvenli yapı kavramı bir çok teknik ve hukuki düzenlemelerden sonra 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 kasım 1999 Düzce depremlerinden alınan derslerle; önce 595 sayılı KHK ve daha sonra 29 Haziran 2001 tarihinde 4708 sayı ile yürürlüğe giren Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda yapı denetimi sürecinde özel görevli şirketler rol almaya başlamıştır.

Tunkar Yapı Denetimi Limited Şirketi 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 1. maddesine göre "3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar" maddesinde öngörülen her türlü yapının proje ve uygulama denetimini yapacak yetkinlikte teknik kadrolara sahiptir.

Bu çerçevede kurulan Tunkar Yapı Denetimi Limited Şirketi deneyimli mimar ve mühendis kadrosu ile Adana’da biten ve devam etmekte olan birçok önemli yapının proje ve uygulama denetimine imza atmıştır.

Bilindiği gibi Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisinin üzerinde bulunan ülkemiz topraklarının %92'si farklı oranlarda deprem riski altındadır. Nüfusun % 95'i, sanayinin % 98 'i bu bölgelerde konumlanmıştır. Bu bakımdan güvenli yapı üretimi ve denetimi konusunda Yapı Denetim Şirketlerine önemli görevler düşmektedir. Bu alandaki olumlu gelişmeler memnuniyet verici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.

Proje sorumlularınca hazırlanan uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak başlıca görevlerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra belediye mevzuatına hakimiyet ve belediyecilik felsefesini bilen kadrolarımız; sürekli gelişen inşaat teknik ve bilgisini takip etmektedirler.

Şirketimiz yapı güvenliği ve mevzuata uygunluk denetimi yanı sıra, gelecek kuşaklara daha sağlıklı yapısal ve doğal çevre bırakmanın önemine uygun olarak, daha projelendirme aşamasında, müelliflerle verimli bir işbirliği anlayışıyla hareket etmeye ve istikrarlı bir biçimde bilgi paylaşımında bulunmaya özen göstermektedir.

Bu bağlamda uzman ve deneyimli üst yönetimimizle birlikte, yaşanabilir bir çevre hareket eden şirketimiz; kuruluşundan bu yana bir çok örnek projeye imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Bu başarının hiç kuşkusuz insana verdiğimiz değer ile mühendislik bilgimiz yatmaktadır. Kadrolarımızda bulunan mimar ve mühendis denetçiler; uzun yıllar proje ve şantiye deneyimi olan, nitelikli projelerde görev alması bizim en büyük farklılığımızdır.